شناسه خبر : 37318

اختصاصی چابک آنلاین؛

چهار شرکت صنعت آلومینیوم ۳۲۸۶ میلیارد تومان سودساختند

چهار شرکت صنعت آلومینیوم 3286 میلیارد تومان سودساختند

فعالیت چهار شرکت صنعت آلومینیوم در سال گذشته منجر به سود دهی۳۲۸۶ میلیارد تومانی شد.

چابک آنلاین، سهیل سلمانیان، بر اساس این گزارش، شرکت آلومینیوم  ایران با 2773 میلیارد تومان سود خالص با فاصله بسیاری از مابقی شرکت ها در رتبه اول و دارای بالاترین سود خالص در سال گذشته بوده است.

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نوردآلومینیوم با 358 میلیارد تومان سود خالص در رتبه دوم وشرکت آلومتک با 134 میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد.

درعین حال ، از بین این چهار شرکت مورد بررسی صنعت آلومینیوم ، شرکت آلومراد کمترین میزان سود دهی را داشته است.

 ناگفته نماند که بررسی عملکرد این چهار شرکت نشان می دهد که این شرکت ها در سال گذشته بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند.

Capture

عمده این درآمد ها  هم متعلق به شرکت آلومینیوم ایران با 14 هزار میلیارد تومان بوده است.

شرکت های گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم و شرکت آلومتک به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این جدول قرار دارند.

همچنین شرکت آلومراد هم با 343 میلیارد تومان کمترین درآمد عملیاتی را در سال گذشته داشته است .

مجموع سرمایه این چهار شرکت صنعت آلومینیوم از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشته است

 

ارسال نظر