شناسه خبر : 50905

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان سود خدمات ارزی صرافی مهر مشخص شد

میزان سود خدمات ارزی صرافی مهر مشخص شد

سود خالص شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر درپایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به رقم ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ، 36 میلیارد تومان بوده است.

در این گزارش،سود عملیاتی شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر در پایان آذر ماه سال گذشته به رقم 245 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر در پایان آذرماه  سال گذشته 10 میلیارد تومان است.

ولی اله درویش، فرهاد خجسته و سید محسن علوی اعضای هیات مدیره شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر  را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه درآمد عملیاتی این شرکت صرافی مهردرانتهای آذرماه سال گذشته  به رقم 24 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر