شناسه خبر : 50889

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی صرافی توسعه صادرات ۲۱ هزار میلیارد تومان

درآمد عملیاتی صرافی توسعه صادرات 21 هزار میلیارد تومان

سود خالص شرکت صرافی توسعه صادرات در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به رقم ۵۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود خالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل از آن ، ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.

دراین گزارش،سود عملیاتی شرکت صرافی توسعه صادرات در پایان آذر ماه سال 1402  به رقم ۷۳ میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت صرافی توسعه صادرات در پایان آذر ماه سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان است.

عزت اله سلطانی، محسن بوالحسنی و محمد علی مناف زاده اعضای هیات مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات  را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه درآمد عملیاتی این شرکت صرافی درانتهای آذر ماه سال 1402  به رقم 21 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر