شناسه خبر : 50451

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص ۹ شرکت خدمات ارزی و صرافی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان

سود خالص 9 شرکت خدمات ارزی و صرافی 2 هزار و 200  میلیارد تومان

مجموع سود خالص ۹ شرکت خدمات ارزی و صرافی در سال گذشته از مرز ۲ هزار میلیارد تومان گذشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، گزارش ها نشان می دهد که شرکت صرافی ملت سال گذشته را با سود خالص 1106 میلیارد تومانی به پایان رساند و رتبه اول را در کسب سود خالص در بین شرکت های صرافی مورد بررسی از آن خود کرده است.

شرکت های صرافی سامان با سود خالص 283 میلیارد تومانی و سپهر با سود خالص 260 میلیارد تومانی در رتبه های بعدی قرار دارند.

مجموع درآمد عملیاتی 9 شرکت صرافی مورد بررسی در سال گذشته به رقم 250 هزار میلیارد تومان رسید.

مجموع سرمایه این 9 شرکت صرافی در سال گذشته  527 میلیارد تومان بوده است.

photo_2024-05-13_10-33-55

ارسال نظر