شناسه خبر : 24156

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پاسارگاد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به پاسارگاد رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۱۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۳.۳۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۴۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۴ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای