شناسه خبر : 18809

اختصاصی چابک آنلاین؛

"نوین"بیمه گر شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شد

"نوین"بیمه گر شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شد

مدیرعامل شرکت بیمه نوین اعلام کرده است که شرکت متبوع وی در مناقصه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شرکت کرده و برنده این مناقصه هم اعلام شده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "حسین کریم خان زند"،اظهار داشت که در این راستا ، شرکت بیمه نوین پوشش بیمه‌ای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در  رشته های آتش‌سوزی، مسئولیت مدنی پرسنل مراقبت پرواز و مدیران و معاونین ستادی، مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث و مسافرین و مراجعین فرودگاهی، مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، درمان تکمیلی، عمر وحوادث گروهی شاغلین و بازنشستگان و کارکنان طرح دولت را عهده دار خواهد شد.

وی، اذعان داشت که با توجه به تعدد طرح های رشته درمان، عمر و حوادث گروهی و عدم اطلاع از نحوه انتخاب توسط بیمه شدگان تا این تاریخ ،‌مبلغ قراردادهای درمان، عمر و حوادث گروهی مشخص نشده  که به محض مشخص شدن مبالغ ، اعلام خواهد شد.

به گفته کریمخان زند، مبلغ سایر قراردادها تقریبا معادل 443 میلیارد ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای