شناسه خبر : 22003

اختصاصی چابک آنلاین؛

روند رشد قیمت نهاده های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۰ کنترل شد

روند رشد قیمت نهاده های ساختمانی در پاییز 1400 کنترل شد

به گزارش «چابک آنلاین»، روند تغییرات قیمتی نهاده های ساختمان های مسکونی و گروه های اصلی، نشان می دهد که همه ساله قیمت ها افزایش پیدا کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، بیش ترین افزایش قیمت مربوط به پاییز و زمستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ بوده  که قیمت ها تقریبا دوبرابر شده و افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است .

2

پاییز ۹۹، قیمت ها به طور متوسط ۱۰۱/۶ درصد نسبت به پاییز ۹۸ افزایش داشته است. 

این امر نشان می دهد قیمت ها تقریبا دو برابر شده و بیش ترین افزایش قیمت مربوط به گروه آهن آلات میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده بوده که ۱۶۳/۵ درصد افزایش قیمت داشته است. 

1

در این زمینه قیمت ها بیش تر از ۳ برابر شده است .

روند افزایش قیمت ها درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، کندتر بوده  و در پاییز ۱۴۰۰، قیمت ها به طور متوسط ۳۹/۶ درصد نسبت به پاییز۹۹، افزایش پیدا کرده است .

بیش ترین افزایش در قیمت پاییز۱۴۰۰ را نهاده شیشه با افزایش ۹۸/۸ درصدی به خود اختصاص داده  که افزایش دو برابری قیمت شیشه را نشان می دهد ‌.

گروه سنگ با افزایش ۶۶/۸ درصدی و گروه سیمان، بتن، شن و ماسه نیز با افزایش ۵۳/۷ درصدی بیشترین افزایش قیمت را پس از شیشه، در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز ۹۹ داشته اند‌.

گروه تاسیسات برقی با افزایش ۲۴/۴ درصدی قیمت ها، کم ترین افزایش را در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز۹۹، به خود اختصاص داده است‌ .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای