شناسه خبر : 50881

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص کمک فنر ایندامین سایپا ؛ ۴۲ میلیارد تومان

سودخالص کمک فنر ایندامین سایپا ؛ ۴۲ میلیارد تومان

درآمدهای عملیاتی شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ( خکمک) در سال مالی گذشته به رقم ۱.۵۸۷ میلیارد تومان رسید که رشدی۳۶ درصدی نسبت به سال مالی ۱۴٠۱ داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۱۴٠۱ رقمی بالغ بر ۱.۱۶۳ میلیارد تومان بود. 

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ( خکمک) جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا است که با سرمایه ای بالغ بر ۴٠۷ میلیارد تومان به تولید و ساخت انواع کمک فنر خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین  می پردازد.

مروری برعملکرد سال گذشته خکمک نشان داد که این شرکت سود عملیاتی بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان کسب کرده است.

از منظر سودخالص نیز، این شرکت در سال ۱۴٠۲ بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان سود خالص داشت و سودخالص هرسهم این شرکت نیز ۱٠۳ ریال اعلام شد. 

از رضا صحراکاران، نادر نوری، امیرحسین رمضان شمس، ابوالفضل کریمی و هادی الهی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ( خکمک) یاد می شود.

 

ارسال نظر