شناسه خبر : 50829

اختصاصی چابک آنلاین؛

تولید محور خودرو چقدر سود ساخت؟

تولید محور خودرو چقدر سود ساخت؟

درآمدهای عملیاتی شرکت تولید محور خودرو ( خمحور) در سال مالی گذشته به رقم ۳.۴۴۵ میلیارد تومان رسید که رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال مالی ۱۴٠۱ داشت.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال ۱۴٠۱ رقمی بالغ بر ۲.۸۲۵ میلیارد تومان بود. 

بیشترین درآمد خمحور در سال گذشته از محل اکسل کامیون و اتوبوس به مبلغ ۲.۲۷۸ میلیارد تومان بوده است. 

شرکت تولید محور خودرو ( خمحور) جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت ایران خودرو است که با سرمایه ای بالغ بر ۶۳۲ میلیارد تومان به تولید انواع اکسل های جلو، میانی، عقب و مرده و تولید انواع اتاق های بار، تولید انواع تریلی ها، اتوبوس، میدی باس و مینی بوس می پردازد.

مروری برعملکرد سال گذشته خمحور نشان داد که این شرکت سود عملیاتی بالغ بر ۱۸۶ میلیارد تومان کسب کرده است.

از منظر سودخالص نیز، این شرکت در سال ۱۴٠۲ بالغ بر ۱۵۵ میلیارد تومان سود خالص داشت و سود خالص هرسهم این شرکت نیز ۲۴۶ ریال اعلام شد.

گفته می شود که شرکت تولید محور خودرو در سال گذشته دارایی های ثابت خود را در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی، سیل، زلزله و صاعقه به مبلغ ۹۶۵ میلیارد و ۸٠٠ میلیون تومان (۹.۶۵۸ میلیارد ریال) تحت پوشش بیمه قرار داده است.

 

ارسال نظر