شناسه خبر : 46442

اختصاصی چابک آنلاین؛

اعلام قیمت جدید کارخانه کوییک + مقایسه با قیمت بازار

اعلام قیمت جدید کارخانه کوییک + مقایسه با قیمت بازار

در جدول زیر قیمت مدل‌های مختلف کوییک صفر را مشاهده می‌کنید؛

به گزارش چابک آنلاین، قیمت کارخانه کوییک اتوماتیک ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ تومان و قیمت کارخانه کوییک S نیز۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین سایپا قیمت کارخانه کوییک R را ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان و قیمت کارخانه کوییک GXR را نیز ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین کرده است.

قیمت جدید کوییک
نوع خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
کوییک ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰
کوییک R ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
کوییک R تیپ S ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
کوییک S ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰
کوییک S (استاندارد) ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰
کوییک GXR ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰
کوییک GXL ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰
کوییک GXL (استاندارد) ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰

*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد و ممکن است خودروهای موجود سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.

ارسال نظر