شناسه خبر : 45025

کدام تخلفات رانندگی نمره منفی دارد؟

کدام تخلفات رانندگی نمره منفی دارد؟

هر نوع تخلفی که پذیرش و ریسک خطر را بیشتر داشته باشند تخلفات حادثه ساز گویند؛ که قانون رسیدگی به تخلفات در ماده ۷ به آن اشاره کرده است که ۲۰ تخلف حادثه ساز وجود دارد که نمره منفی دارد و باعث می‌شود در برخی مواقع هم برای راننده وسیله نقلیه منع خدمات درست می‌کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، قطعا به تخلفات حادثه ساز نمره منفی تعلق می‌گیرد. پلیس راهور به برخی از تخلفات مانند تخلفات حادثه ساز علاوه بر اعمال قانون نمره منفی می‌دهد. این نمره با نمرات دیگر بسیار متفاوت است. به این صورت که نمره پلیس نمره منفی و نمره ایجابی است و راننده متخلف را به سمت و سویی می‌برد که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت نماید. 

هر نوع تخلفی که پذیرش و ریسک خطر را بیشتر داشته باشند تخلفات حادثه ساز گویند.

در جدول نمرات منفی که تخلفات حادثه ساز را شامل می‌شود به ۲۰ موضوع و نمره منفی و اعمال قانون‌های ان اشاره شده است که از جمله هرگونه حرکات نمایشی چه باری موتورسواران و خودرو‌ها مبلغ ۱۵۰ هزار تومان جریمه و ۸ نمره منفی برای پلاک شخصی و برای ناوگان حمل و نقل عمومی ۱۰ نمره منفی در نظر گرفته شده است. 

مورد بعدی تجاوز بیش از ۵۰ کیلومتر از سرعت مجاز است که مبلغ جریمه آن ۲۰۰ هزار تومان به استناد ماده ۷ و ۱۰ نمره منفی برای خودرو‌های عمومی و نیز ۱۵ نمره منفی بر روی گواهینامه و کد ملی راننده ثبت می‌گردد. 

مورد بعدی در جدول نمرات منفی سبقت غیر مجاز در راه دوطرفه می‌باشد که مبلغ اعمال قانون آن ۲۰۰ هزار تومان و ۵ نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و ۱۰ نمره برای خودرو‌های عمومی در نظر گرفته شده است.

همچنین برای تخلف حادثه ساز عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار مبلغ اعمال قانون و ۵ نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و ۱۰ نمره برای خودرو‌های عمومی نیز اعمال می‌شود. 

برای تخلف حادثه ساز حرکت به طور مار پیچ ۱۵۰ هزار تومان جریمه و ۳ نمره منفی برای خودرو‌های شخصی و ۵ نمره برای خودرو‌های عمومی در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر