شناسه خبر : 37942

ثبت ۱۷ زلزله در ۷ شهر استان بوشهر/ ثبت ۲ زلزله در استان اصفهان

ثبت ۱۷ زلزله در ۷ شهر استان بوشهر/ ثبت ۲ زلزله در استان اصفهان

هفته گذشته ۱۷ زلزله در ۷ شهر استان بوشهر به ثبت رسید، ضمن آنکه بندر چارک استان هرمزگان با زمین‌ لرزه‌ای به بزرگای ۴.۶ و جندق استان اصفهان با زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۷ و ۲.۵ لرزیدند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا،  در هفته گذشته در استان بوشهر زلزله‌های متعددی با بزرگای بین ۲.۶ تا ۴.۳ رخ داد که به این شرح است:

بندر گناوه زلزله ۲.۸، ۳.۳
بندر دیر زلزله‌هایی به بزرگای ۴.۳، ۳.۴،  ۲.۸، ۲.۶، ۳، ۳.۳ و ۳.۸
بنک زلزله‌های ۲.۸، ۳
امام حسن با زلزله‌ای به بزرگای ۴ و ۲.۸
بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵
اهرم با زلزله به بزرگای ۳.۳ و ۳.۶
دلوار با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲

علاوه بر آن بندرچارک استان هرمزگان با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴.۶ و جندق استان اصفهان با زلزله‌هایی به بزرگای ۳.۷ و ۲.۵ لرزیدند. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۱ شهریور

بندرچارک استان هرمزگان با زمین لرزه‌ای به بزرگای ۴.۶ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۵ کیلومتری بندر چارک، ۳۶ کیلومتری جناح، هرمزگان و ۳۷ کیلومتری جزیره کیش این استان بوده است.

یکشنبه ۱۲ شهریور

در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ رخ داد.

دوشنبه ۱۳ شهریور

کلات استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷، ورزقان استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵، بندر گناوه استان بوشهر زلزله ۲.۸، خامنه استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸، اشکنان استان فارس زلزله ۲.۸ و کلات خراسان رضوی زلزله ۲.۷ را تجربه کردند.

حسینیه استان خوزستان بعد از یک زلزله ۲.۵ با زمینلرزه دیگری به بزرگای ۳.۳ لرزید که عمق آن در ۱۰ کیلومتری زمین و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۸ کیلومتری حسینیه و ۵۱ کیلومتری اندیمشک در استان خوزستان و ۵۹ کیلومتری سپید دشت استان لرستان گزارش شد.

بندر دیر استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۱۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۵ کیلومتری بندر دیر، ۱۲ کیلومتری بنک و ۱۶ کیلومتری بندر کنگان این استان به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۱۴ شهریور

در سپید دشت استان لرستان زلزله ۲.۶، در بنک استان بوشهر زلزله ۲.۸ و در اوج استان قزوین زلزله ۲.۸ رخ داد.

بندر دیر استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۵ کیلومتری بندر دیر، ۸ کیلومتری بنک و ۱۳ کیلومتری بندر کنگان این استان گزارش شد. زلزله‌های ۲.۸، ۲.۶ و ۳.۳ در عمق ۱۹ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در کشکسرای استان آذربایجان شرقی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۹ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۵ کیلومتری کشکسرای، ۱۶ کیلومتری خامنه و ۱۶ کیلومتری مرند این استان گزارش شد.

شهر امام حسن در استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید که کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری امام حسن، ۲۵ کیلومتری بندر گناوه و ۳۸ کیلومتری بندر ریگ این استان گزارش شد. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

بندر گناوه استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۸ کیلومتری بندر گناوه، ۲۹ کیلومتری بندر ریگ و ۳۰ کیلومتری امام حسن این استان بوده است.

چهارشنبه ۱۵ شهریور

راین استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۴۵ کیلومتری راین، ۵۱ کیلومتری گلباف و ۵۳ کیلومتری کشیت این استان بوده است.

در خشت استان فارس زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

در صالح‌آباد استان ایلام زمین لرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید که کانون آن در ۱۸ کیلومتری صالح‌آباد، ۲۲ کیلومتری مهران و ۴۴ کیلومتری ارکواز این استان بوده است.

بوشهر استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۴۱ کیلومتری بوشهر، ۴۸ کیلومتری جزیره خارک و ۶۲ کیلومتری دلوار این استان گزارش شد.

اهرم استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۹ کیلومتری اهرم، ۱۶ کیلومتری کلمه و ۳۱ کیلومتری دلوار این استان بوده است. 

پنج‌شنبه ۱۶ شهریور

در اهرم استان بوشهر زلزله ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید.

لالی استان خوزستان بعد از زلزله ۲.۷، با زمینلرزه دیگری به بزرگای ۳ در عمق ۲۷ کیلومتری لرزید که کانون آن در ۱۷ کیلومتری لالی، ۲۰ کیلومتری گتوند و ۲۲ کیلومتری شوشتر این استان بوده است.

در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۹، در اسفراین استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶ و در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ رخ داد.

علی‌آباد استان گلستان زلزله ۳.۷ را تجربه کرد. عمق این زلزله در ۱۰ کیلومتری و رومرکز آن در ۲۳ کیلومتری علی‌آباد استان گلستان و ۲۷ کیلومتری بسطام و ۲۷ کیلومتری کلاته خیج استان سمنان بوده است.

در بندر دیر استان بوشهر زلزله ۳.۸ در عمق ۱۹ کیلومتری و زلزله ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

دلوار استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید که کانون آن در ۹۱ کیلومتری دلوار، ۹۶ کیلومتری بوشهر و ۱۰۱ کیلومتری برد خون این استان بوده است.

جمعه ۱۷ شهریور

در اردکان استان فارس زلزله ۲.۸ رخ داد.

جندق استان اصفهان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۷۳ کیلومتری جندق و ۱۱۷ کیلومتری فرخی استان اصفهان و ۱۱۶ کیلومتری طرود استان سمنان گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

بنک استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۵ کیلومتری بنک، ۶ کیلومتری بندر دیر و ۱۰ کیلومتری بندر کنگان استان بوشهر بوده است.

در جعفرآباد استان اردبیل زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۸ کیلومتری جعفر آباد، ۲۰ کیلومتری تازه کند و ۲۵ کیلومتری پارس آباد این استان بوده است.

موسیان در استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد که کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۸ کیلومتری موسیان، ۳۶ کیلومتری دهلران و ۵۲ کیلومتری مورموری در استان ایلام بوده است.

ارسال نظر