شناسه خبر : 19563

زمان پرداخت مستمری آذر ماه تامین اجتماعی اعلام شد

زمان پرداخت مستمری آذر ماه تامین اجتماعی اعلام شد

زمان‌بندی پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ آذر آغاز و تا ۳۰ آذر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در آذر ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی، طبق جدول زیر واریز می‌شود:

نام حرف

تاریخ پرداخت
آ،ا ۱۴۰۰/۹/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۹/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۹/۲۲
ب ۱۴۰۰/۹/۲۳
پ، ت، ث ۱۴۰۰/۹/۲۴
چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۰/۹/۲۵
ض، ز، ف ۱۴۰۰/۹/۲۶
ح، همکاران بازنشسته ۱۴۰۰/۹/۲۷
ق، س، ر ۱۴۰۰/۹/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۰/۹/۲۹
ط،ظ،خ ۱۴۰۰/۹/۲۹
گ،ل،و،ه،غ،ی،ذ،ک،د،ش،ع،ن،م،بنیاد شهید ۱۴۰۰/۹/۳۰

 سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی از جمله درمان قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای