شناسه خبر : 34698

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به شهر رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به شهر رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۲۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۹۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۲۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۱۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر