شناسه خبر : 33314

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به معلم رسید

‌در اولین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.٠۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ٠.۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۲.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ٠.۲۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ٠.۴۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ٠.۹۵ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای