شناسه خبر : 33251

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۴.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۰.۹۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۷۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۲۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۵۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۸۷ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای