شناسه خبر : 33081

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش 4.22 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش 2.64 درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش 0.04 درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 6.96 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 5.93 درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش 5.17 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش 0.22 درصد رسید.

در روز جاری از 24 شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد 7 شرکت قرمزپوش و نماد 17 شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای