شناسه خبر : 31891

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های ساختمانی بورسی نتوانسته اند سودآوری خوبی داشته باشند

شرکت های ساختمانی بورسی نتوانسته اند سودآوری خوبی داشته باشند

مسعود قنبری، کارشناس بازار سرمایه و ارز: یکی ازضعف های شرکت های ساختمانی بورسی این است که کسب وکارهای مرتبط با این صنعت، صادرات محور نبوده و درآمدهای این شرکت ها هم عمدتا ریالی است، بنابراین با افزایش تورم و هزینه های آنها، این شرکت ها نتوانسته اند سودآوری خوبی داشته باشند و انتظارات سهامداران خرد خود را به خوبی پوشش دهند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در واقع شرکت های ساختمانی بورسی درسودآوری خوب عمل نکرده اند.

باافزایش تورم و رشد قیمت مصالح و افزایش هزینه ساخت ملک درسال های اخیر، توان عملیاتی شرکت های ساختمانی به خصوص شرکت های پیمانکاری کاهش یافته واین کاهش توان عملیاتی در قیمت و جذابیت سهام آنها در بازار سرمایه هم موثر بوده است.

 

حجم ویدیو: 14.12M | مدت زمان ویدیو: 00:02:06
ارسال نظر

خدمات بیمه ای