شناسه خبر : 31509

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۳.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۵۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۲.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۵ شرکت سبزپوش  شد.

 

ارسال نظر