شناسه خبر : 31455

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به رازی رسید

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۴۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۲.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

حجم خریدو فروش شرکت بیمه کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۱ شرکت سبزپوش  شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای