شناسه خبر : 31287

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به البرز رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به البرز رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۰.۵۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۳.۵۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی باران با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه اتکایی امین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۶ شرکت سبزپوش  شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای