شناسه خبر : 31251

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به نوین رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ۰.۳۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۶.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۶۲ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش  شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای