شناسه خبر : 30452

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۱.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۲۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۳.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با کاهش ۰.۴۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۶.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۸ درصد رسید و کمترین رشد به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۹۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای