شناسه خبر : 30367

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به گردشگری رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به گردشگری رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۳.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پارسیان با کاهش ۱.۸۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۸۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۱.۹۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک گردشگری با افزایش ۲.۲ درصد رسید و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۱.۰۴ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای