شناسه خبر : 30329

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش 1درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با کاهش 0.44 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 4.6 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک صادرات ایران با افزایش 0.94 درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش 7.87 درصد رسید و کمترین رشد به نماد بانک سامان با افزایش 0.34 درصد رسید.

در روز جاری از میان 15 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد 13 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد 2 بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای