شناسه خبر : 30285

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۱.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۵۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۱.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با کاهش ۰.۴۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۲.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۲۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۷۶ درصد رسید و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۰۴ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای