شناسه خبر : 29737

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به کوثر رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به کوثر رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه دانا بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۳.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۱۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۸۳ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۸ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای