شناسه خبر : 29370

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۸۶درصد اختصاص یافت و کمترین افت با کاهش ۱/۲۵ به نماد ثامید رسید .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵/۹۳درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۸درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثشرق با افزایش ۱/۰۲درصد به خود اختصاص داد. 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد آ.س.پ با افزایش ۵/۴۶درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۲۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد وثخوز در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۰ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۴شرکت قرمز پوش و نماد ۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای