شناسه خبر : 29294

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثامان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثامان رسید

در پنجمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۰۷درصد اختصاص یافت و کمترین افت با کاهش ۰/۱۴ به نماد ثامید رسید .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثالوند با کاهش ۴/۵۵درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۶درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثامان با افزایش ۳/۹۴درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۱۳ درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثنظام با افزایش ۲/۹۸درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاژن با افزایش ۰/۳۳درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۰شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۸شرکت قرمز پوش و نماد ۱۲شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای