شناسه خبر : 28890

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثمسکن رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثمسکن رسید

در اخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۱/۳۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت با کاهش ۱/۰۷ درصد به وتوس رسید .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثجوان با کاهش ۲/۴۳درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳۵درصد به ثرود رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثمسکن با افزایش ۶/۹۹درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثامان با افزایش ۰/۱۸ درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب  با افزایش ۶/۰۶درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثنام با افزایش ۰/۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثزاگرس و ثعتما در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۱شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۷شرکت قرمز پوش و نماد ۲۲شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای