شناسه خبر : 28673

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در اخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین ، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۰/۱۴درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۰۹درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثاژن با کاهش ۱/۹۵درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۹درصد به ثنام رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثبهساز با افزایش ۴/۰۲درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثشرق با افزایش ۰/۱۲ درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود  با افزایش ۵/۷۹درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتوسا با افزایش ۰/۲۱درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد وثخوز در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۸شرکت قرمز پوش و نماد ۲۳ شرکت سبز پوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای