شناسه خبر : 28632

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وتوس با کاهش ۴/۵۳درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامید با کاهش ۰/۲۱درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۲/۸۷درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۶۱درصد به ثتوسا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش ۴/۴۸درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۲۲ درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب  با افزایش ۶/۶۶درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثنور با افزایش ۰/۱۵درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثنظام ، وثخوز و ثشرق در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۴شرکت قرمز پوش و نماد ۱۵ شرکت سبز پوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای