شناسه خبر : 27954

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۶.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سینا بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۳۹ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه کارآفرین و سرمد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای