شناسه خبر : 27664

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش ۴/۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامید با کاهش ۰/۷درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۵/۴ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۶درصد به ثجوان رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش۶/۲۳ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثفارس با افزایش ۰/۹درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثزاگرس با افزایش ۲/۴۲ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاصفا با افزایش ۰/۴درصد رسید.

 حجم خرید و فروش نماد ثامان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۲شرکت قرمز پوش و نماد  ۹شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای