شناسه خبر : 27611

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثالوند رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثالوند رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاخت با کاهش ۲/۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثمسکن با کاهش ۰/۴۲درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۲/۹۴ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳۴درصد به ثباغ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش۳/۳۱ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۳۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثالوند با افزایش ۴/۷۲ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاصفا با افزایش ۰/۲۴درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثاصفا در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۷شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۶ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای