شناسه خبر : 27553

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثفارس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثفارس  رسید

در اخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۶/۴۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۸درصد به ثپردیس رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش۴/۸۳ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثاخت با افزایش ۰/۰۵درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثنور با افزایش ۲/۹۱ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثقزوی با افزایش ۰/۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثباغ در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۵ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱شرکت قرمز پوش و نماد  ۲۳ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای