شناسه خبر : 27432

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثپردیس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثپردیس رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثنوسا با کاهش ۴/۷۹درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۲درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۶/۲۲ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۴درصد به ثاصفا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاباد با افزایش۲/۶۲ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثپردیس با افزایش ۶/۶۱ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاژن با افزایش ۰/۳۶درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثاخت و ثجوان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۳ شرکت قرمز پوش و نماد ۷ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای