شناسه خبر : 27307

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سامان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سامان رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۳.۳۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه رازی بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۲۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۱.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۳۶ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۷ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای