شناسه خبر : 27306

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وساخت با کاهش۱/۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد وآذر با کاهش ۰/۱۴درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثنور با کاهش ۲/۹۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۶درصد به ثجوان رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاخت با افزایش۱/۵۱ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثمسکن با افزایش ۰/۳۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد آ.س.پ با افزایش ۳/۷۸ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نمادهای ثنام و کرمان با افزایش ۰/۴درصد رسید.

 

در روزجاری، از میان ۳۱شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۰شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۱ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای