شناسه خبر : 26741

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به آ.س.پ رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وتوس با کاهش ۵/۵۳درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثبهساز با کاهش ۰/۹۳درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثعمرا با کاهش ۵/۶۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۲درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش۴/۸۶درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامان با افزایش ۱/۸۴درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد آ.س.پ با افزایش ۵/۶۱ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد وثخوز با افزایش ۰/۱۵درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثاصفا در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۵ شرکت قرمز پوش و نماد ۸ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای