شناسه خبر : 26692

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثامان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثامان رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثشاهد با کاهش ۵/۳۸درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثنوسا با کاهش ۱/۱۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۶/۴۹ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثامان با افزایش ۲/۸۴ درصد به خود اختصاص داد.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثنظام با افزایش ۲/۶۸ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۸۴ درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۶ شرکت قرمز پوش و نماد  ۷ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای