شناسه خبر : 26644

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثرود رسید

در اخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۴/۹۴درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثبهساز با کاهش ۰/۳۵درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثتران با کاهش ۴/۰۴ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳۸ درصد به ثتوسا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثنوسا با افزایش۳/۸۸ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثمسکن با افزایش ۰/۰۳درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثرود با افزایش ۴/۲۳ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثغرب با افزایش ۰/۱درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثامان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۰شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۲ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای