شناسه خبر : 26605

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۲/۵۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثاخت با کاهش ۱/۱۶درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۵/۶۸ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۴۵درصد به ثنظام رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش۴/۵۶ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثشرق با افزایش ۰/۱۷درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثنور با افزایش ۲/۹۴ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتوسا با افزایش ۰/۲۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثباغ در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۳ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۴ شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۸ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای