شناسه خبر : 26563

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثالوند رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثالوند رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثمسکن با کاهش ۲/۹۸درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۵۳درصد به آ.س.پ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثنوسا با افزایش۴/۹۸ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثفارس با افزایش ۰/۲درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثالوند با افزایش ۵/۸۹ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد وثخوز با افزایش ۰/۲۹درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثباغ در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۹ شرکت قرمز پوش و نماد ۲۲شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای