شناسه خبر : 26496

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وساخت با کاهش ۴/۶درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد وتوس با کاهش ۰/۱۵درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۶/۶۵ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳۶درصد به ثنور رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاباد با افزایش۴/۵ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثشرق با افزایش ۰/۸۸درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش ۴/۸۷ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۱/۱۸درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثاصفا در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۴ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۱شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۲ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای