شناسه خبر : 26429

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثتران رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثتران رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثامان با کاهش ۱/۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثشرق با کاهش ۰/۰۳درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثنور با کاهش ۲/۵۷ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۸درصد به ثنام رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثاباد با افزایش۴/۱۸ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثمسکن با افزایش ۰/۶۸درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثتران با افزایش ۴/۳ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتوسا با افزایش ۰/۱۱درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد وتوس در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۵شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۴ شرکت قرمز پوش و نماد  ۲۰ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای