شناسه خبر : 26690

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۵۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۶۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش  ۱.۱۷ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای