شناسه خبر : 26453

اختصاصی چابک آنلاین؛

اعضای جدید هیات مدیره لکما معرفی شدند

اعضای جدید هیات مدیره لکما معرفی شدند

محمد عزیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران و سیدحسین علوی فریدنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به هیات مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران پیوستند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، همچنین محمد جلیلونداقدم بناب به نمایندگی از شرکت گروه تجاری پاکرخان مجرب به جمع هیات مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اضافه شد.

ایجاد، نگهداری، بهره برداری از موسسات و کارگاه ها و کارخانه های مختلف برای تحقیقات، طراحی و ساخت هر گونه تجهیزات و مراکز مخابراتی و نگهداری و پشتیبانی فنی شبکه ها و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی از جمله زمینه های فعالیت شرکت کارخانجات مخابراتی ایران است.

از محمود زنجانیان و افشین انصاری به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای