شناسه خبر : 26173

اختصاصی چابک آنلاین؛

دلایل مهم تاخیر در برگزاری مجامع سالانه ناشران بورسی مشخص شد

دلایل مهم تاخیر در برگزاری مجامع سالانه ناشران بورسی مشخص شد

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، اظهارکرد: برگزاری مجامع سالیانه شرکت های بورسی درآخرین روزهای مهلت قانونی به دلیل نظارت شدید سازمان بورس بر عملکرد موسسات حسابرسی است و این موسسات به همین دلیل مدارک مثبته زیادی از شرکت ها می خواهند که تهیه این مدارک زمانبر است و به همین دلیل برگزاری مجامع به تاخیر می افتد و این تقصیر یک سازمان نیست و مجموعه ای از عملکرد سازمان های مختلف است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،  فرشید اردبیلیون جهانی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: یکی ازدلایل برگزاری مجامع شرکت های بورسی در آخرین روزهای مهلت قانونی، آماده نبودن گزارشات حسابرسی است و برای برگزاری مجمع، گزارش حسابرسی باید آماده باشند.

مجمع عمومی عادی سالیانه ناشران بورسی  برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکتها، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام سالی یک‌بار در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی‌ شده، تشکیل می‌شود.

مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه ناشران بورسی ، طبق قانون تجارت، حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها است.

از آنجایی که سال مالی بیشتر شرکت های بیمه ای به غیر از دو شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، پایان اسفند ماه هر سال است مجامع شرکت ها درخرداد و تیر برگزار می شود .

نکته قابل توجه در برگزاری مجامع شرکت های بورسی این است که برگزاری مجامع این شرکت ها در آخرین روزهای مهلت قانونی انجام می شود.

" وی، ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار یک مهلت قانونی تعیین می کند که حدود ده روز قبل از برگزاری مجمع است و شرکت ها باید گزارش حسابرسی عملکرد سال مورد اشاره به همراه گزارش هیات مدیره به مجمع را به این سازمان ارسال کنندو از نمایندگان آنها برای حضور در مجمع دعوت کنند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، اذعان داشت که آماده نبودن گزارش حسابرسی تنها مختص شرکت های بیمه ای نیست وبیشتر شرکت های بورسی و کارگزاری ها هم با این مشکل روبروهستند زیرا موسسات حسابرسی آنقدر مجهز نیستند که بتوانند سریع و به موقع گزارشات را آماده کنند.

اردبیلیون جهانی، تصریح کرد: موسسات حسابرسی هم بابت این تاخیرها تقصیری ندارند و معمولا ایراداتی درگزارشات پیدا می کنند که شرکت  ها باید مدارک را بازنگری کند و مجدد به موسسه حسابرسی بفرستد و اگر شرکت بیمه دولتی باشد حتما باید از موسسه حسابرسی دولتی استفاده کند، اما موسسات حسابرسی دولتی  می توانند از موسسات حسابرسی خصوصی مورد اعتماد خود استفاده کنند.

وی، با بیان اینکه گاهی گزارش های حسابرسی شرکت ها هم در زمان مشخص شده آماده نیست یعنی شرکت ها هم از نظر نیروی حسابداری و مالی تکمیل نیست که تمامی این مسائل منجر به تاخیر در تهیه گزارش حسابرسی می شود.

مدیرعامل شرکت کارگزاری جهان سهم، افزود: تاریخ برگزاری مجامع شرکت های بورسی حداکثر تا 31 تیرماه است که البته اگر گزارش حسابرسی آماده نبود می توانند اعلام تنفس کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای