شناسه خبر : 25635

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثفارس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثفارس رسید

درچهارمین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وآذر با کاهش۲/۵۸ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامان با کاهش ۰/۰۹ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش۴/۶۷درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۹درصد به وثخوز رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش ۴/۷۹درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۰/۳درصد رسید.

یشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثتوسا با افزایش ۲/۹۸درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثپردیس با افزایش ۰/۲۵درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثشاهد در روز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان ۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد۱۲ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۹ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای